Minden vállalat, amely halasztott fizetéssel értékesíti termékét, szolgáltatását, hitelezői kockázatot vállal. Napjainkban a szállítói hitelezés összege meghaladja a banki hitelállományok összegét, ennek ellenére a szállítók kevés információval rendelkeznek ügyfeleikről.

A Business Observer segítséget nyújt abban, hogy megismerje partnereinek fizetési morálját, valamint a saját követeléseinek alakulását az ágazati szereplőkhöz viszonyítva.

A Business Observer figyelmeztető rendszerével megelőzhető a követelésbehajtás hosszadalmas és drága procedúrája. Legyen Ön is részese, adjon esélyt a korai figyelmeztető jeleknek!

Jelentkezzen most!

A jövő héten várhatóan ismét több, mint 300 céget számolnak fel hazánkban

Az Önök vevője is köztük lehet? Tudjon meg többet vevőiről!

„Nem a sok tudás, hanem a hasznos tudás tesz bölcsebbé!”

Thomas Fuller

Hírfolyam szabályzat

Hírfolyam szabályzat

Minden Felhasználó köteles az alábbi szabályok betartására.

 • A Felhasználók szabadon és felhasználó nevük alatt írnak, és róluk kizárólag olyan személyes információ jelenik meg, amit saját magukról önkéntesen adtak meg.
 • A Felhasználó köteles az ÁSZF, a Hírfolyam-szabályzat valamint a hatályos jogszabályok teremtette keretek között használni a Szolgáltatást.
 • Tilos
  • trágár kifejezéseket, sértő szavakat, másokban megbotránkozást, félelmet keltő kifejezéseket használni;
  • a személyeskedés, azaz olyan megjegyzést tenni, amely másokra nézve sértő lehet (különösen ami egy másik felhasználót zavarhatja kora, neme, származása, vallása, faji, nemzetiségi hovatartozása, világnézeti meggyőződése miatt);
  • olyan tartalmat elhelyezni, amely mások szerzői jogát, iparjogvédelmi jogát sértheti, ilyen tartalomra utalni, vagy ilyen tartalom használatára a felhasználókat buzdítani;
  • személyes adatokat, telefonszámot, e-mail címet, idézett telefonbeszélgetés- vagy e-mail- részletet elhelyezni, még az érintett beleegyezésével sem,
  • obszcén vagy pornográf anyagokat megjelentetni, szexuális szolgáltatást kínálni vagy bármilyen, a közerkölcsbe ütköző tartalmat megjeleníteni;
  • olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg (pl. kábítószer pszichotrop anyagok), vagy amelyek forgalmazása engedélyköteles (pl. fegyverek, gyógyszerek, veszélyes tárgyak), továbbá forgalomba nem hozható termékek említése (például üdülési csekk, engedélyezetlen élelmiszerek, át nem ruházható értékpapírok)
  • olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Szolgáltató (vagy annak cégcsoportjára) jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen szolgáltatásainak megítélését sértheti vagy veszélyezteti;
  • a moderátorok döntését felülbírálni és a törölt hozzászólásokat bármilyen módon újra elérhetővé tenni;
  • szándékosan hátráltatni a szolgáltatást (pl. flood, offtopic, script hozzászólások)
  • szándékosan félrevezetni a többi felhasználót, vagy azokat, akik segítséget vagy kérdésükre választ várnak bármely Szolgáltatással kapcsolatban; más felhasználó vagy a Szolgáltatás alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve);
  • más felhasználó vagy a Szolgáltatás alkalmazottja vagy megbízottja szerepében feltűnni (pl. hasonló vagy összetéveszthető felhasználónéven bejelentkezve); más felhasználói fiókot használni (például családtagokét, vagy barátokét) a rendszerből történt kitiltást követően,
  • vállalkozások termékeit jó hírnevét becsmérelni, arra nézve sértő kijelentést tenni
  • bármilyen jogsértő tartalom elhelyezése, jogellenes cselekmény vagy bűncselekmény elkövetésére felhívást közzétenni vagy erre utaló magatartást folytatni;
  • a Szolgáltató szolgáltatásait bojkottálni vagy arra felhívást intézni;
  • eladási-vételi ajánlatot tenni, vagy segítséget kérni ilyen ügyben;
  • politikai vonatkozású és/vagy tartalmú hozzászólást tenni;

A fenti szabályok bármelyikének megszegése (vagy más helytelen viselkedés) okot adhat a kérdéses üzenet eltávolítására, az azokat megsértő Felhasználó felfüggesztésére, vagy törlésére.

A Hírfolyam működésével kapcsolatban részteles információkat a Moderálási Alapelvekben talál.

Moderálási Alapelvek

A jelen dokumentum célja, hogy a Szolgáltató nyilvánosságra hozza és a felhasználók számára is hozzáférhetővé tegye azokat az alapelveket, amelyeket tiszteletben tart, és amelyek betartását minden felhasználójától kéri.

A moderátorok:

A Szolgáltató moderátorok segítségével próbálja meg szúrópróbaszerűen megtalálni azt a tartalmat, illetve azokat a hozzászólásokat, amelyek az ÁSZF-be és a Hírfolyam-szabályzatba ütközhetnek, vagy amelyek esetében jogszabálysértés felmerülhet.

A moderátorok nem jogászok és nem is hatóság képviselői, így eszközeik korlátozottak: kizárólag olyan eszközökkel tudnak élni, amelyek a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételét korlátozhatják. Lehetőségük van bekapcsolódni a beszélgetésekbe, egyes hozzászólások törlésére, de akár a felhasználó regisztrációját is megszüntethetik. A moderátorok kezdeményezhetik, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a regisztrálási adatokat, amennyiben felmerül, hogy valamely felhasználót szankcionálni szükséges, valamint hogy Szolgáltató vagy meghatalmazottja jogi eljárást indítson.

A moderátorok a jogsértő, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó felhasználók jogosultságait korlátozhatják. Kirívóan súlyos esetben a moderátorok az adott regisztrált felhasználót letilthatják a teljes Weboldalra vonatkozóan.

A moderátoroknak nincs lehetőségük arra, hogy befolyásolják az egyes hozzászólások tartalmát, vagy egyes hozzászólásokat utólag átszerkesszenek. Ugyancsak nincs lehetőségük egyes hozzászólások részleteinek törlésére. A vulgáris tartalom esetében azonban az érintett és a közízlést sértő tartalom csillagozva jelenik meg.

A moderátorok hozzászólást csak különösen indokolt esetben törölnek, és az egyébként nem jogsértő tartalmú hozzászólásokat kifejezett kérésre sem törlik, de az Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a moderátorok saját belátásuk szerint egyes témákat, illetve egyes hozzászólásokat töröljenek.

Kérjük, hogy a kifogásolt hely és hozzászólás, illetve tartalom megjelölésével haladéktalanul jelezze nekünk, ha Ön szerint a Hírfolyam-szabályzat elérhető valamely információ jogsértő. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról. A jogsértő információkkal kapcsolatos panaszait a következő címre továbbíthatja: 1147 Budapest, Telepes utca 4.

A moderátorok nem kötelesek indokolni a döntéseiket és cselekedeteiket.

A moderátorok elsősorban a felhasználók, illetőleg a Szolgáltató érdekei védelmében járnak el. A folyamatos megjelenés és az olvasható szöveg érdekében egy hozzászólás törlésekor minden olyan más hozzászólás is törlődik, ami a törölt hozzászólásra erre hivatkozik, vagy abból idéz.